Charakterystyka pracy inżynierskiej

Praca inżynierska jest dziełem literackim niezbędnym do ukończenia studiów inżynierskich i uzyskania oraz tytułowania się inżynierem. W przeciwieństwie do pracy magisterskiej, praca inżynierska odnosi się do tematów z dziedzin nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych.

Nie może mieć ona charakteru wyłącznie teoretycznego, a powinna się składać po pierwsze z części doświadczalnej (praktycznej) oraz analitycznej. Pracę inżynierską musi cechować jasne, precyzyjne, ścisłe i obiektywne przedstawienie przedmiotu pracy z wyraźnym zaznaczeniem wyników własnych autora na tle opublikowanych materiałów źródłowych.

Student bierze całą odpowiedzialność za realizowaną pracę. Praca nie może być plagiatem i nie może zostać napisana przez inną osobę w całości lub części. Należy rzetelnie odnotować wszelkie myśli i wyniki badań pobrane od innych autorów.

Praca powinna zawierać do 60 stron podzielonych na 6 do 8 rozdziałów. Ważne jest posługiwanie się odpowiednimi terminami z zakresu nauk technicznych, szczególnie w przypadku badawczej części pracy.

Rozdziały i podrozdziały powinny być logiczne, przejrzyste i spójne. Muszą tworzyć jedną całość logicznego wywodu myślowego. Materiał omówiony w jednym rozdziale nie powinien pojawić się ponownie w innym.

Polecamy gry komputerowe studia w Poznaniu
W kategorii: Praca inżynierska Tagi: 

Zostaw komentarz

Wyślij komentarz

© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.