Charakterystyka pracy magisterskiej

Praca magisterska to dzieło pisemne, którego napisanie i obrona są niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego magistra. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne zakończeniem studiów drugiego stopnia bądź pięcioletnich studiów jednolitych.

Pisanie pracy magisterskiej najlepiej zacząć już na pierwszym roku studiów, gdyż im szybciej określimy swoje zainteresowania tym będzie to dla nas korzystniejsze. Ważne jest to, aby temat pracy odzwierciedlał nasze pasje i zainteresowania, gdyż to pozwoli na szczere oddanie się pracy.

Praca magisterska jest dosyć spora objętościowo i na jej pisanie na pewno będziemy musieli poświęcić kilkanaście wieczorów. Istotne jest, aby tytuł pracy był komunikatywny i zrozumiały, nie tylko dla czytelnika, ale i dla nas, tak abyśmy wiedzieli o czym tak naprawdę piszemy.

Nie powinien być też zbyt rozwlekły. Kluczowym elementem jest dobranie właściwej literatury. Mogą to być monografie, akty prawne, opracowania, a także cenione źródła internetowe.

Należy jednak pamiętać o tym, aby nie kopiować treści i stosować odpowiednie przypisy. Pracę można pisać na dwa sposoby: „z dołu” (opracowanie poszczególnych fragmentów pracy, a następnie komponowanie ich w całość) lub „z góry” (pisanie według założonej wcześniej kolejności) jest to jednak metoda trudniejsza.

Treść powinna mieć określoną kolejność, a poszczególne rozdziały powinny odnosić się do poprzednich. Należy również zachować właściwe proporcje. Można posługiwać się rozmaitymi tabelami, wykresami, zdjęciami itp. jednakże znaczną część powinien zawierać tekst pisany.

studia grafik komputerowy
W kategorii: Jak napisać dobrą pracę magisterska, Praca magisterska Tagi: 

Zostaw komentarz

Wyślij komentarz

© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.