Metodologia pisania prac dyplomowych

Każda praca dyplomowa, czy to licencjacka, magisterska czy inżynierska musi być napisana według określonej metody badań. Metoda badań mówi czytelnikowi o tym jaki charakter ma dana praca i co jest jej zasadniczym celem.

Określa ona charakter oraz formę przekazywanej treści. Informacje na temat metod badawczych zawartych w pracy powinny być zamieszczone już we wstępie. Metody badawcze można podzielić na dwie główne grupy: metody ilościowe i metody jakościowe.

Metody ilościowe, np. matematyczne, ekonomiczne, statystyczne, należą do metod, w których określa się parametry liczbowe, charakteryzujące badane zjawisko lub obiekt. Metody jakościowe z kolei charakteryzują się tym, że nie określa się w nich parametrów liczbowych, charakteryzując badane zjawisko lub obiekt badań.

Do najpopularniejszych metod badawczych należą: metoda sondażu diagnostycznego (której podstawową funkcją jest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach poprzez na przykład: stosowanie sond, ankiet itp.), metoda obserwacji (polega na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych), metoda modelowania, metoda eksperymentu naukowego oraz metoda ekspercka (wykorzystuje się doświadczenie oraz wiedzę i opinie ekspertów z danej dziedziny).

studia podyplomowe dla nauczycieli w Poznaniu
W kategorii: Jak napisać dobrą pracę magisterska, Praca dyplomowa Tagi: 

Zostaw komentarz

Wyślij komentarz

© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.