List/Grid Wyższy stopień wtajemniczenia Subscribe RSS feed of category Wyższy stopień wtajemniczenia

Praca habilitacyjna – charakterystyka

Habilitacja jest uznawana w Polsce za najwyższy stopień naukowy, po którym jeszcze można ubiegać się o tytuł naukowy profesora. W otwartym przewodzie habilitacyjnym istotne są ...

Praca doktorska – wyższy stopień wtajemniczenia

Praca doktorska, zwana inaczej dysertacją, to opracowanie wymagające od autora znakomitej wiedzy z danej dziedziny i perfekcyjnego opanowania warsztatu pisarskiego. W pracy doktorskiej ...
© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.