Praca doktorska – wyższy stopień wtajemniczenia

Praca doktorska, zwana inaczej dysertacją, to opracowanie wymagające od autora znakomitej wiedzy z danej dziedziny i perfekcyjnego opanowania warsztatu pisarskiego. W pracy doktorskiej autor dogłębnie zajmuje się określonym problemem.

Do tego, aby temat został wyczerpany lub rozwiązany określony problem, trzeba znajomości literatury na najwyższym poziomie i dobrego warsztatu. Autor piszczący prace doktorską musi wykazać się dużą samodzielnością naukową.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora związane jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnych. Stopień naukowy doktora nadawany jest osobie, która: posiada tytuł zawodowy magistra, zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej, w której wszczęto przewód doktorski, oraz przedstawiła i obroniła pracę doktorską.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się pod opieką promotora. Temat rozprawy powinien być związany z konkretnymi zainteresowaniami, jednakże jednocześnie musi się spotkać z akceptacją promotora i zgodna z jego dziedziną. Wybór dokonany w powyższy sposób zapewni komfort pracy, dobrze przebiegającą współpracę z promotorem oraz lepszy efekt końcowy.

W przygotowywaniu pracy doktorskiej najważniejsza jest systematyczność, głównie ze względu na jej znaczna objętość. Zasada ta wiąże się również z koniecznością zgromadzenia i zapoznania się z ogromną ilością źródeł. Kluczowa jest odpowiednia organizacja pracy i opracowywanie jej nie w kolejności od wstępu do zakończenia, ale w kolejności nieregularnej. Praca doktorska wymaga olbrzymiego nakładu pracy nie tylko z części teoretycznej, ale także na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań.

przyszlościowe kierunki to coaching studia poznań warszawa i gdańsk
W kategorii: Wyższy stopień wtajemniczenia Tagi: 

Zostaw komentarz

Wyślij komentarz

© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.